GIÁO VIÊN & GIẢNG DẠY

“Với nghệ thuật âm nhạc, không thể đạt được điều gì đúng mà thiếu đi lòng nhiệt huyết” Robert Schumann
Tại Harmony, với chuyên môn sâu rộng và sự nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên là khung sườn cho sự phát triển bền vững, đem đến một phương pháp chuẩn mực mang tính chính quy của thế giới và định hướng chuyên nghiệp, trang bị cho học viên đầy đủ kỹ thuật, kiến thức cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chương trình đào tạo Khoa Bản (hàn lâm)

– Thầy Lý Giai Niên (thạc sĩ chuyên ngành piano tốt nghiệp tại Mỹ) 

– Cô Nguyễn Ngọc Thuỳ Anh (thạc sĩ chuyên ngành piano tốt nghiệp tại Nhạc viện)

Chương trình đào tạo Phổ Thông 

– Cô Mai Thuý Hạnh (thạc sĩ chuyên ngành piano tốt nghiệp tại Tiệp khắc)

– Cô Thái Ngọc Thuỳ Trang (thạc sĩ chuyên ngành piano tốt nghiệp tại Nhạc viện)

– Thầy Lê Hồng Vĩnh (tốt nghiệp chuyên ngành piano tại Nhạc viện)

– Cô Bùi Thị Thu Hương (tốt nghiệp chuyên ngành piano tại Nhạc viện)

– Cô Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên (tốt nghiệp chuyên ngành piano đại học Văn Hiến)

– Cô Lê Minh Tú ( Đại học chuyên ngành piano tốt nghiệp tại Nhạc viện)

Bộ môn Violin

– Cô Hoàng Anh Tú (thạc sĩ chuyên ngành violin tốt nghiệp tại Nhạc viện) 

– Thầy Mạch Thái Sơn (đại học chuyên ngành violin tốt nghiệp tại Nhạc viện) 

Các bộ môn khác

– Thầy Trần Phương Quang (tốt nghiệp chuyên ngành guitar tại Nhạc viện) 

– Thầy Phạm Hải Long (thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc tốt nghiệp tại Singapore)

– Cùng các giáo viên và nghệ sĩ là cộng tác viên các bộ môn …

Trường thường xuyên tổ chức họp và tập huấn chuyên môn định kỳ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, để cùng có chung một quy chuẩn, đồng nhất về phương pháp ở tất cả các bộ môn và cấp độ. Bên cạnh đó, những thảo luận đưa ra các giải pháp khi một học viên gặp khó khăn trong học tập, hay sự định hướng từ học viên và gia đình bị sai lệch sẽ được giải quyết ngay.

Tin tức khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình giảng dạy các bộ môn nhạc cụ, tại Harmony phân chia việc đào tạo thành 2 hướng riêng biệt để học viên xác định và lựa chọn cho phù hợp.

GIỚI THIỆU & ĐỊNH HƯỚNG

Xu hướng của thế giới hiện nay về phát triển văn hoá - giáo dục âm nhạc là một lợi ích thiết thực trong sự phát triển toàn diện cho con người thời đại mới.

QUY ĐỊNH VỀ KHOÁ HỌC

Học viên đi học phải đúng giờ quy định, nếu đi học muộn hoặc sai giờ thì học viên phải chịu trách nhiệm và không được xếp học bù nếu giáo viên ...