Tập huấn giáo trình thi piano chứng chỉ quốc tế Ameb

Lớp dành cho giảng viên, sinh viên theo định hướng âm nhạc chuyên mong muốn quy chuẩn giảng dạy piano bằng hệ thống giáo trình thi AMEB.

TẬP HUẤN SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH AMEB

Hệ thống giáo trình Piano AMEB gồm 8 cấp độ chính được xếp tương đương với trình độ piano từ đầu vào piano hệ trung cấp 9 năm nhạc viện, mỗi cấp độ được xây dựng theo 2 hướng: âm nhạc cổ điển và âm nhạc giải trí mang tính học thuật cao, để thực hiện các tác phẩm đúng về tính chất âm nhạc, kỹ thuật và thể hiện chủ đề tác phẩm hoàn thiện. 

Trường liên tục mở các lớp training ngắn hạn để nối tiếp các các khoá chuyên sâu do Nhạc Viện Quốc Gia Việt Nam và Hội đồng Chấm thi Âm nhạc Quốc gia Australia - AMEB tổ chức, lớp học được giảng dạy bởi những giảng viên có trình độ chuyên môn sâu để giúp các thầy cô nắm rõ về phương pháp giảng dạy nhằm giúp học trò đàn đúng và đàn hay.

Khoá đầu tiên tại Việt Nam do PGS, TS Nguyễn Huy Phương phó khoa piano, chủ tịch hội đồng nhạc viện quốc gia Việt nam giảng dạy, với sự tham gia của hơn 30 giáo viên piano, được chia 2 cấp độ Grade 5 và Grade 8 tất cả các tác phẩm series 17 và 18. Nội dụng tập trung hướng dẫn cấu trúc tác phẩm, tính chất âm nhạc, kiến thức và kỹ thuật thể hiện.

Bài viết liên quan