Drum

Với sự am hiểu về các nhạc cụ ở nhiều góc độ khác nhau từ kỹ thuật, giảng dạy và biểu diễn cũng như được tín nhiệm của các nhà sản xuất nhạc cụ.

ROLAND TD – 11KV

41,900,000 đ

PEARL ZL – 725

18,900,000 đ

YAMAHA DTX-450K

17,900,000 đ

YAMAHA GIGMAKER

14,900,999 đ

ROLAND TD – 4KP

17,900,000 đ

SONOR EFS

bộ 35,990,000 đ

SONOR – SF

20,900,000 đ

PEARL R -525S

10,390,000 VND

YAMAHA JUNIOR KIT

22,900,000 đ