Other Musical Instruments

Guitar

Ortega RUOCEAN

2.000.000

Yamaha – F370

từ 4,620,000 đ ( giá sỉ liên hệ

Ortega RUFOREST

2.000.000

Ortega RU5MM-BA

2.380.000

Ortega Ukulele RU5MM-TE

2.000.000

ORGAN KEYBOARD

ROLAND E-A7

29.900.000 đ

ROLAND – BK9

36,500,000 VND

YAMAHA PSR – F51

bán lẻ: 2.240.000đ

YAMAHA PSR – E453

bán lẻ: 8.426.000đ

YAMAHA PSR – S670

bán lẻ: 18.857.000

STRINGS

VIOLIN SUZUKI – FS10

giá dưới 4,400,000 đ

SCOTT CAO – SYV150

dưới :5,900,000 đ

VIOLIN SUZUKI – 220 FE4

dưới : 14,900,000 đ

VIOLIN SUZUKI – NS20 FIT

dưới 10,400,000 đ

SCOTT CAO – STV013

dưới 12,900,000 đ

DRUM

ROLAND TD – 11KV

41,900,000 đ

PEARL ZL – 725

18,900,000 đ

YAMAHA DTX-450K

17,900,000 đ

YAMAHA GIGMAKER

14,900,999 đ

ROLAND TD – 4KP

17,900,000 đ

PHỤ KIỆN GIÁO DỤC

Hohner Melodica AirBoard 32

Bongos

2,470,000 VND

Egg shakers

120.000 VND/cặp

RECORDER YRS-24B

250.000

RECORDER YRA-28BIII

1.000.000