Lớp piano thi chứng chỉ AMEB - FOR LEISURE

Sau 1 - 2 năm đã có cơ bản học viên đã có khả năng tham gia các cuộc chứng chỉ quốc tế hàng năm để thấy được sự tiến bộ của mình.

Yêu cầu học viên đã học hoàn thiện các lớp cơ bản Piano Thông Minh The ONE, Adventure Piano hoặc cơ bản tương đương đều được nối tiếp vào giáo trình quốc tế piano Ameb for Leisure

GIÁO TRÌNH THI AMEB PIANO FOR LEISURE

Piano for Leisure là một giáo trình bao gồm các tác phẩm từ nhạc: pop, jazz, nhạc phim, nhạc kịch, cổ điển ... xây dựng theo chuẩn chính quy quốc tế, nên ngay từ đầu học viên phải xây dựng đúng đắn tư thế ngồi trên đàn, các vận động cơ bản và kỹ thuật sơ khởi về ngón nhưng phải nắm rõ ở mức độ yêu cầu chặt chẽ và kỷ luật nhất.

Với lợi thế là đa dạng tác phẩm hay và nhiều thể loại, học viên học đúng và phải tuân thủ về phần kỹ thuật thì mới tiến xa, tốt hơn thì tập thêm các bài trong sách kỹ thuật như: A Dozen A Day, Etude, Czerny, Bach Inventions và sách tham khảo khác...

TRÌNH ĐỘ GRADE 1 VÀ 2 (AMEB PIANO FOR LEISURE)

 • Yêu cầu học viên đã học hoàn thiện các lớp cơ bản Piano Thông Minh The ONE, Adventure hoặc cơ bản tương đương.
 • Bộ sách Piano for Leisure gồm 4 quyển từ series 1 đến 4 (bài thi tự trọn trong giáo trình) sách kỹ thuật bổ xung tiếp nối A Dozen A Day từ Book 2.
 • Giai đoạn này, học viên phải độc lập trong nhận thức và hiểu để làm theo được các hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.
 • Nếu cơ bản được đào tạo đúng kết hợp giữa Offline và Online ngay từ đầu của The ONE thì học viên có thể tiếp nối giáo trình AMEB bằng lớp cá nhân.
 • Sau trình độ này học viên phải tập thói quen ngồi trên đàn luyện tập tối thiểu 20 phút mỗi ngày, theo đúng sự hướng dẫn của giáo viên thì việc học đàn mới dễ dàng và tiến bộ.
 • Học viên phải học cách tự soạn bài và đọc lưu loát nốt nhạc trên cả 2 khoá Sol và khoá Fa cũng như nắm vững các ký hiệu và kiến thức âm nhạc cơ bản.

HỌC PHÍ:

 • Học trực tiếp: 5.4000.000 đ/ khoá /12 buổi/45 phút

TRÌNH ĐỘ GRADE 3 VÀ 4 (AMEB PIANO FOR LEISURE)

 • Yêu cầu học viên đã học hoàn thiện các lớp cơ bản Piano Thông Minh The ONE, Adventure hoặc cơ bản tương đương.
 • Bộ sách Piano for Leisure gồm 4 quyển từ series 1 đến 4 (bài thi tự trọn trong giáo trình) sách kỹ thuật bổ xung tiếp nối A Dozen A Day từ Book 3, Etude Czerny, Bach Inventions và tài liệu tham khảo khác...
 • Giai đoạn này, học viên đã độc lập trong tập luyện, nhận thức và hiểu để làm theo được các hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. học viên khi không có đủ điều kiện đến lớp hoặc học phí cao có thể học Online với giáo viên có chuyên môn cao.
 • Sau trình độ này học viên phải tập thói quen ngồi trên đàn luyện tập tối thiểu 30 phút mỗi ngày, theo đúng sự hướng dẫn của giáo viên thì mới có thể học đàn dễ dàng và tiến bộ.
 • Học viên phải học cách tự soạn bài và đọc lưu loát nốt nhạc trên cả 2 khoá Sol và khoá Fa cũng như nắm vững các ký hiệu và kiến thức âm nhạc cơ bản.

HỌC PHÍ:

 • Học trực tiếp: 6.000.000 đ/ khoá /12 buổi/45 phút
 • Bổ trợ Online: 3.000.000 đ/ khoá /12 buổi/30 phút 

Nếu học viên đã tự giác học, trình độ này có thể xen kẽ học 1 tuần học Offline và 1 tuần học Online để tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

TRÌNH ĐỘ GRADE 5 VÀ 6 (AMEB PIANO FOR LEISURE)

 • Bộ sách Piano for Leisure gồm 4 quyển từ series 1 đến 4 (bài thi tự trọn trong giáo trình) sách kỹ thuật bổ xung tiếp nối A Dozen A Day từ Book 4, Etude Czerny, Bach Inventions và tài liệu tham khảo khác...
 • Trình độ này là giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng để phát triển âm nhạc bền vững, chương trình đem đến cho học viên nhiều các bài tập mà trọng tâm về kỹ thuật ngón, các yêu cầu thực hiện những thói quen chặt chẽ trong luyện tập và rèn luyện tính kỷ luật trong âm nhạc.
 • Ở trình độ này học viên khi không thuận lợi trong việc đến lớp thì có thể học Online với giáo viên có chuyên môn cao trên toàn cầu.
 • Bên cạnh việc tập luyện mỗi ngày học viên dành thời gian nghe nhạc, trang bị thêm kiến thức về cấu trúc và thể loại âm nhạc.
 • Học viên phải xây dựng riêng cho mình phương cách tập luyện, kiểm soát vận động một cách khoa học theo gợi ý của giáo viên chuyên môn, để học viên dần hình thành và phát triển tố chất cá nhân trong xử lý thẩm mỹ âm nhạc.

HỌC PHÍ:

 • Học trực tiếp: 6.600.000 đ/ khoá /12 buổi/45 phút
 • Học Online: 4.800.000 đ/ khoá /12 buổi/60 phút 

Nếu học viên đã tự giác học, trình độ này có thể xen kẽ học 1 tuần học Offline và 1 tuần học Online để tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng

TRÌNH ĐỘ GRADE 7 VÀ 8 (AMEB PIANO FOR LEISURE)

 • Bộ sách Piano for Leisure gồm 4 quyển từ series 1 đến 4 (bài thi tự trọn trong giáo trình) sách kỹ thuật bổ xung tiếp nối A Dozen A Day từ Book 4, Etude Czerny, Bach Inventions và tài liệu tham khảo khác...
 • Trình độ này là giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng để phát triển âm nhạc bền vững, chương trình đem đến cho học viên nhiều bài tập trọng tâm về kỹ thuật ngón, các yêu cầu thực hiện thói quen chặt chẽ trong luyện tập và rèn luyện tính kỷ luật trong âm nhạc.
 • Giai đoạn này học viên có thể tự tin chuyển hoàn toàn qua học Online để học với các giáo viên giỏi trên toàn cầu.
 • Ở trình độ này học viên khi không thuận lợi trong việc đến lớp thì có thể học Online với giáo viên có chuyên môn cao trên toàn cầu.
 • Học viên phải xây dựng riêng cho mình phương cách tập luyện, kiểm soát vận động một cách khoa học theo gợi ý của giáo viên chuyên môn để học viên dần hình thành và phát triển tố chất cá nhân trong xử lý thẩm mỹ âm nhạc.

HỌC PHÍ:

 • Học trực tiếp: 7.200.000 đ/ khoá /12 buổi/45 phút
 • Học Online: 5.400.000 đ/ khoá /12 buổi/60 phút 

Nếu học viên đã tự giác học, trình độ này có thể xen kẽ học 1 tuần học Offline và 1 tuần học Online để tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hoặc học 100% online với giáo viên chuyên môn cao trong và ngoài nước.
 

THI CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC QUỐC TẾ AMEB (PIANO FOR LEISURE)

Lựa chọn 3 là thi kiểm tra Piano for Leisure.

 • Đầu tiên thí sinh sẽ trình bày gam và các yêu cầu kỹ thuật khác của cấp độ mình thi. Các giáo viên và thí sinh có thể tải miễn phí tài liệu về gam của AMEB.  
 • Sau đó thí sinh trình bày các tiết mục của cấp độ mình thi. Danh sách các tác phẩm phải được chọn từ sách AMEB Piano for Leisure (Series 1, 2, 3 hoặc 4). Thí sinh phải trình bày 3 tác phẩm, 2 tác phẩm từ trong danh sách và 1 tác phẩm tự chọn.
 • Cuối cùng, thí sinh có thể chọn kiểm tra kỹ năng nghe hoặc kiểm tra thị tấu. Yêu cầu thị tấu của từng cấp độ được nêu trong sách Manual of Sylalbuses. AMEB cũng đã xuất bản sách Sight Reading (2018) gồm các bài tập thị tấu, có thể giúp các thí sinh chuẩn bị cho bài thi. Các câu hỏi thí sinh thường được hỏi cũng được nêu rõ trong sách Manual of Syllabuses.
 • Bài thi lấy chứng chỉ Certificate of Performance yêu cầu thí sinh trình bày các tác phẩm và trả lời câu hỏi về kiến thức chung. Các tác phẩm biểu diễn phải được chọn trong danh sách Manual List, nằm trong sách Manual of Syllabuses.

Luyên Thi Chứng Chỉ AMEB

 

 

Bài viết liên quan