CÁC LỚP PIANO
    • Lớp piano thi chứng chỉ AMEB - CLASSIC

      Sau 2 - 3 năm học cơ bản, các học viên tham gia thi các chứng chỉ piano AMEB để đánh dấu tự tiến bộ học tập từng năm chuẩn quốc tế