Lớp Luyện Thi Piano Chứng Chỉ Quốc Tế (Ngắn Hạn)

Mỗi năm AMEB tổ chức hơn 100,000 kỳ thi tại Australia. Từ khi thành lập đến nay, AMEB đã tổ chức hơn 7 triệu kỳ thi, 2018 Harmony là trường tư thục đầu tiên đã ký kết hợp tác..

Với các học viên mong muốn lấy chứng chỉ âm nhạc quốc têa AMEB nhưng đã học piano có một trình độ piano nhất định, sẽ được hướng dẫn và luyện thi ngắn hạn tập trung vào các bài thi do các giáo viên có chuyên môn cao tại Harmony hướng dẫn và luyện thi.

  • Học viên phải qua các bài test của giáo viên để xác định cấp độ để thi từ P Plate Piano đến Diploma.
  • Học viên chọn 1 trong 4 thể loại thi Comprehensive (Toàn diện), Repertoire (Chỉ bài biểu diễn), For Leisure (Giải trí) và P Plate (trải nghiệm).

tổng quan thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế Ameb

TẠI VIỆT NAM AMEB TỔ CHỨC CÁC LOẠI HÌNH THI PIANO NHƯ SAU:

  • Comprehensive (toàn diện) - bao gồm kiểm tra Bài biểu diễn (Repertoire), kỹ thuật, gam (Technical Work), bên cạnh đó là kiểm tra kỹ năng nghe (Aural test) và Thị tấu (Sight-reading). 
  • Bài biểu diễn (Repertoire) - chỉ bao gồm các yêu cầu biểu diễn.
  • Piano for Leisure - với loại bài kiểm tra này, thí sinh sẽ được nhận chứng chỉ riêng cho giáo trình Piano for Leisure (không thi lý thuyết).
  • P Plate Piano là bộ 3 cuốn sách được thiết kế cho những học sinh mới bắt đầu làm quen với Piano. Ở cuối mỗi sách đều có những bài kiểm tra đánh giá không chấm điểm của AMEB.  
  • Phần thi lý thuyết AMEB tổ chức thi trực tuyến nên học viên có thể đăng ký chỉ học lý thuyết và thi bất kỳ lúc nào. Để việc đăng ký thi trở nên dễ dàng hơn, AMEB đã phát triển hệ thống đăng ký thi trực tuyến có tên SCORE. Sử dụng hệ thống này, bạn (giáo viên, phụ huynh, thí sinh tự do) có thể ghi danh thí sinh cho các kỳ thi thực hành hoặc các kỳ thi Lý thuyết âm nhạc Online. Thông qua SCORE, bạn cũng có thể mua các khóa học Lý thuyết âm nhạc ngay trên máy tính của mình.

Học phí lớp luyện thi 

  • 5.800.000 đ/ khoá / 12 buổi (Grade 1 - 2 - 3 - 4) 

  • 6.800.000 đ/ khoá / 12 buổi (Grade 5 - 6 - 7 - 8) 

Xem thêm: