Lộ trình lớp piano thông minh The ONE kết hợp dạy Online & Offline

Hiện nay các học viên học được các lớp Online phải có trình độ cơ bản và chỉ quen học với phương pháp hiện tại của giáo viên cũ.

Hiện nay các học viên học được các lớp Online phải có trình độ cơ bản và chỉ quen học với phương pháp hiện tại của giáo viên cũ, do khi học trực tiếp các giáo viên không xây dựng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết từng động tác, hiệu ứng âm thanh ,... nên khi chuyển qua dạy Online gặp một số vấn đề mà không giải quyết được như ngồi bên cạnh cầm tay chỉ việc.

Harmony hiểu rõ vấn đề này xây dựng phương pháp trực tiếp bằng nhiều tên gọi động tác khác nhau như : Legato kiểu 1,2,3,4,... tương tự thì khi dạy online học viên dễ dàng thực hiện động tác đúng chỉ qua việc nhắc nhở của học viên.

Các học viên có lứa tuổi và nhận thức khác nhau nên chúng tôi xây dựng tập trung cho học viên phân khúc khó nhất là từ 4 tuổi

CẤP ĐỘ 1 (PHỤ HUYNH CÙNG HỌC VÀ HỖ TRỢ TẬP LUYỆN)

Lớp piano thông minh The ONE học 2 buổi/tuần 1 buổi học trực tiếp tại lớp và 1 buổi học online 

 • Học trực tiếp tại lớp 1 buổi/tuần với hình thức lớp tập thể cùng với giáo viên (phụ huynh có thể ngồi học cùng) nhằm xây dựng sự yêu thích bộ môn âm nhạc cùng bạn bè học các phần mang tính tập thể như: lý thuyết, xướng âm, nghe, cảm thụ âm nhạc và đặc biệt là thực hành thi đấu tính điểm.
 • Học qua online 1 buổi/tuần với giáo viên (cùng giáo viên hoặc giáo viên chuyên dạy online) để nâng cao khả năng đàn và kỹ thuật và cùng gia đình xây dựng thói quen tập đàn, gia đình đề cử người cùng học với bé để và khích lệ thói quen tập luyện mỗi ngày, nhằm khai thác thế mạnh trong tập đàn piano về vận động tinh và tăng cường trí thông minh.

Giáo trình:

 • 40 tác phẩm "App Sparring The ONE" 
 • 40 bài luyện kỹ thuật tuyển chọn A Dozen A Day (1)
 • Bài nhạc và kỹ thuật bổ sung sách "Piano Công Nghệ The ONE 1" App The ONE Smart Piano 
 • Lý thuyết, xướng âm, nghe, cảm thụ âm nhạc

Giảng viên: 

 • Lớp Piano Thông Minh The ONE giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc hoặc sư phạm âm nhạc và giảng dạy theo chuẩn The ONE có khả năng truyền tải đầy đủ các thông tin và taọ niềm cảm hứng cho học viên thi đua học tập theo hệ thống.
 • Dạy kèm online (dạy từ xa) truyền tải chuyên môn đúng (chuẩn phương pháp The ONE) đến phụ huynh và học sinh (có video chuẩn tham khảo).

CẤP ĐỘ 2 (PHỤ HUYNH CÙNG HỌC VÀ NHẮC NHỞ TẬP LUYỆN)

Sau cấp độ 1 Lớp piano thông minh The ONE học viên đã có khả đàn được cả 2 tay và có thể đọc nốt nhưng chưa thể độc lập hoàn toàn, giai đoạn này vẫn cần hỗ trợ từ gia đình giám sát khi cần thiết.

 • Học trực tiếp tại lớp 1 buổi/tuần với hình thức lớp tập thể cùng với giáo viên (phụ huynh có thể ngồi học cùng) nhằm xây dựng sự yêu thích bộ môn âm nhạc cùng bạn bè học các phần mang tính tập thể như: lý thuyết, xướng âm, nghe, cảm thụ âm nhạc và đặc biệt là thực hành thi đấu tính điểm.
 • Học qua online 1 buổi/tuần với giáo viên để nâng cao khả năng đàn và kỹ thuật và cùng gia đình xây dựng thói quen tập đàn, gia đình đề cử người cùng học với bé để và khích lệ thói quen tập luyện mỗi ngày, nhằm khai thác thế mạnh trong tập đàn piano về vận động tinh và tăng cường trí thông minh.

Giáo trình:

 • 30 tác phẩm "App Sparring The ONE" giai đoạn 2
 • 30 bài luyện kỹ thuật tuyển chọn A Dozen A Day (2)
 • Gam, Etude, Kỹ năng phản xạ và bài nhạc sách Piano Công Nghệ The ONE tập 1 "App The ONE Smart Piano" 
 • Lý thuyết, xướng âm, nghe, cảm thụ âm nhạc

Giảng viên: 

 • Lớp Piano Thông Minh The ONE giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc hoặc sư phạm âm nhạc và giảng dạy theo chuẩn The ONE có khả năng truyền tải đầy đủ các thông tin và taọ niềm cảm hứng cho học viên thi đua học tập theo hệ thống.
 • Dạy kèm online (dạy từ xa) truyền tải chuyên môn đúng (chuẩn phương pháp The ONE) đến phụ huynh và học sinh (có video chuẩn tham khảo).

CẤP ĐỘ 3 (PHỤ HUYNH NHẮC NHỞ TẬP LUYỆN)

 • Học viên đã có khả năng độc lập trong việc học đàn piano online và offline nên gia đình chỉ cần nhắc nhở việc học theo sổ liên lạc của giáo viên chuyên môn.
 • Học viên học trực tiếp tại lớp 1 buổi/tuần lớp tập thể hoặc có thể chuyển qua học lớp cá nhân độc lập với giáo viên không cần sự hỗ trợ từ gia đình.

Giáo trình:

 • 30 tác phẩm "App Sparring The ONE" giai đoạn 3 và các bài thi các giáo trình luyện thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế 
 • 30 bài luyện kỹ thuật tuyển chọn A Dozen A Day (3) 
 • Gam, Etude, Hanon, Kỹ năng phản xạ và bài nhạc sách "Piano Công Nghệ The ONE tập 1 , 2 "App The ONE Smart Piano" 
 • Lý thuyết, kiến thức âm nhạc,...

Giảng viên: 

 • Lớp Piano Thông Minh The ONE giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc hoặc sư phạm âm nhạc và giảng dạy theo chuẩn The ONE có khả năng truyền tải đầy đủ các thông tin và taọ niềm cảm hứng cho học viên thi đua học tập theo hệ thống.
 • Giáo viên dạy chương trình quốc tế, chuyên dạy kèm online truyền tải chuyên môn đúng (chuẩn phương pháp The ONE) với phụ huynh và học sinh (có video chuẩn tham khảo).

CẤP ĐỘ 4 (HỌC SINH TỰ HỌC VÀ TỰ TẬP LUYỆN)

Học viên đã hoàn tất lớp Piano Thông Minh The ONE học viên đủ khả năng học độc lập học riêng với giáo viên và thi các chứng chỉ quốc tế, giáo viên chỉ tập trung giải quyết cấu trúc và , học viên có thể tự chuẩn bị bài mới và tập kỹ thuật trước khi học trực tiếp hoặc online.

Giáo trình:

 • Các bài luyện thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế từ grade 3,4 tác phẩm mở rộng và trong App The ONE Smart Piano từ Level 2
 • Etude, Hanon, Kỹ năng phản xạ và bài nhạc sách Piano Công Nghệ The ONE tập 2, 3,...
 • Lý thuyết, kiến thức âm nhạc,...

Giảng viên: 

 • Giáo viên giảng dạy piano theo tiêu chuẩn quốc tế dạy kèm online và trực tiếp (video chuẩn tham khảo)

CẤP ĐỘ 5 (HỌC ONLINE CÓ THỂ HỌC GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI)

Học viên có khả năng tự học độc lập trong việc tập bài mới, kỹ thuật giai đoạn này học viên học nâng cao trực tiếp với giáo viên hoặc có thể học online với bất cứ giáo viên nào trên thế giới.

Giáo trình:

 • Các bài thi luyện thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế, tác phẩm mở rộng 
 • Các tài liệu kỹ thuật,...
 • Kiến thức âm nhạc,...

Giảng viên: 

 • Giáo viên giảng dạy piano theo tiêu chuẩn quốc tế dạy kèm online và trực tiếp (video chuẩn tham khảo)

TRANG BỊ