Lệ phí thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế Ameb năm 2021

Học sinh và giáo viên đăng ký dự thi do Harmony - School Of Music đại diện tổ chức được chiết khấu chi phí thi từ 10 đến 20% .

CÁC CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐĂNG KÍ THI VÀ CÁC LỆ PHÍ LIÊN QUAN

CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ

Hạn đăng kí được đưa ra để đảm bảo AMEB có thể sắp xếp chu đáo và thống nhất tất cả các kì thi đối với tất cả các thí sinh trên toàn quốc, và giúp chúng tôi có thể có đủ thời gian thông báo đến tất cả các thí sinh có mong muốn tham gia dự thi.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ những yêu cầu liên quan đến đổi thời gian thi/lịch thi của các thí sinh. Tuy nhiên, những quyết định liên quan đến việc thay đổi lịch thi của các thí sinh phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện của địa điểm thi, giám khảo chấm thi và những yếu tố khác. Trong mọi trường hợp, thí sinh tham gia dự thi sẽ phải nộp thêm các lệ phí liên quan đến thay đổi thời gian thi/chuyển lịch thi nếu chúng tôi có thể sắp xếp và đồng ý với yêu cầu của các thí sinh.

Việc chuyển đổi thời gian thi có thể được thực hiện trong cùng một đợt thi hoặc chuyển sang một đợt thi khác trong tương lai. Nếu việc chuyển đổi thời gian thi là sang một đợt thikhác trong tương lai thì thời gian lựa chọn chuyển đổi phải được yêu cầu ngay tại thờiđiểm thí sinh thông báo đổi thời gian thi/ lịch thi.

Tất cả các yêu cầu về thay đổi/chuyển thời gian thi chỉ được thực hiện trong một năm dương lịch. Khi hết năm dương lịch, tất cả những yêu cầu liên quan đến thay đổi/ chuyển thời gian thi/ lịch thi sẽ bị hủy. Các thí sinh phải có trách nhiệm đảm bảo mình chuẩn bị sẵn sàng cho việc đăng kí và tham gia dự thi.

LỆ PHÍ THI 2021

Các mức lệ phí bổ sung áp dụng với các trường hợp chuyển thời gian thi/ lịch thi theo từng cấp độ thi như sau:

CẤP ĐỘ LỆ PHÍ THI 
Preliminary 1.900.000
Grade 1 2.295.000
Grade 2 2.595.000
Grade 3 2.695.000
Grade 4 2.790.000
Grade 5 3.090.000
Grade 6 3.785.000
Grade 7 4.080.000
Grade 8 4.675.000
Certificate 5.075.000
AMusA 7.055.000
LMusA 10.035.000
FMusA Theo từng đăng ký

NỘP PHÍ CHẬM

Trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn có thể chấp nhận các thí sinh đăng kí thi muộn nên chúng tôi khuyến khích các thí sinh liên lạc với AMEB nếu bị lỡ hạn đăng kí. Việc có thể sắp xếp được thí sinh tham gia dự thi sẽ phụ thuộc vào khả năng sẵn có của các ca thi và sẽ tính thêm mức phí đăng kí muộn là 400.000 Đồng.

TÀI TRỢ: 

  • Lệ phí thi đã bao gồm phí dịch và thuế GTGT
  • Lệ phí thi không bao gồm phí dịch vụ (không vượt quá 10% – tính trên lệ phí thi gốc) sẽ được thu bởi các trường/ các trung tâm âm nhạc để trang trải các chi phí liên quan đến hỗ trợ thí sinh, tư vấn, hướng dẫn, đăng kí, trao đổi liên lạc và tổ chức thi.
  • Được sự tài trợ của C. Bechstein Piano miễn phí quay Clip, giảm từ 10-20% lệ phí thi và được đề cử tham gia biểu diễn.

Điểm lưu ý:

  • Các thí sinh nên đảm bảo thông báo thay đổi lịch thi kịp thời và sớm nhất để hạn chế các chi phí phát sinh do thay đổi thời gian thi/ lịch thi.
  • Đối với các thí sinh được hưởng các ưu đãi/giảm giá trong đợt thi có nhu cầu nộp bài thi muộn hơn hạn nộp bài của đợt thi đó, thí sinh cần hoàn trả lại phầnưu đãi/giảm giá tương ứng với trình độ thi.
  • Những thay đổi liên quan đến các lệ phí của AMEB sẽ được thông báo hàng năm.
Bài viết liên quan