NINOSET4

 

NINO® Instruments được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non và hoàn toàn phù hợp cho việc sử dụng trong nhà trẻ, trường phổ thông và các hoạt động âm nhạc trong gia đình.

 

Bao gồm:

 • Wood Güiro (NINO555)
 • Caxixi (NINO501)
 • Wood Claves pair, small (NINO502)
 • Triangle, 4” (NINO550)
 • Egg Shaker (NINO540LB)
 • Egg Shaker (NINO540LBK)
 • Banana Shaker (NINO597)
 • Apple Shaker (NINO596)
 • Túi Harlekin

 

 • Giá 1.740.000
  Tư vấn

  Sản phẩm khác

  NINOSET1

  RECORDER YRS-24B

  Hohner Melodica AirBoard 32