NINOSET1

 

NINO® Instruments được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giáo dục  âm nhạc và hoàn toàn phù hợp cho việc sử dụng trong nhà trẻ, trường phổ thông và các hoạt động âm nhạc trong gia đình.

Bao gồm:

 • ABS Hand Drum 6” (NINO4R)
 • Wooden Beater (NINO9)
 • Wood Shaker, large (NINO2)
 • Skin Maracas pair, small (NINO10)
 • Jingle Stick (NINO13R)
 • Harlekin bag
 • Giá 1.740.000
  Tư vấn

  Sản phẩm khác

  Egg shakers

  RECORDER YRA-28BIII

  RECORDER YRS-20GP