Tin Âm Nhạc
    • Câu Truyện Về Tính Kiên Trì

      Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm – đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong

    • Bàn về đầu tư cho Giáo Dục Âm Nhạc

      Qua giáo dục âm nhạc, chúng ta có thể mở ra một cách cửa cho con em tiếp cận với kho tàng văn hóa khổng lồ của nhân loại. Tác giả Ns Nguyễn Hồng Minh (Nguồn báo Nhịp Cầu Đầu Tư)