Tin tức âm nhạc
    • Âm nhạc ảnh hưởng thế nào lên bộ não của trẻ?

      Có lẽ chúng ta đã nghe rất nhiều rằng âm nhạc rất tốt cho sự phát triển trí não, giúp trẻ thông minh hơn, hạnh phúc hơn. Điều này phải chăng chỉ là truyền thuyết người ta kể cho nhau nghe từ đời này qua đời nọ ư? ...