CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các bộ môn nhạc cụ được xây dựng theo 2 hướng  để học viên xác định để đầu tư cho đúng mục đích của mình.

ĐÀO TẠO ÂM NHẠC KHOA BẢN
Chương trình đào tạo theo chuẩn chính quy mà các trường âm nhạc trên thế giới hiện hành đang phát triển, đem lại cho học viên khả năng chuyên môn sâu và kỹ thuật cao nhằm mục đích mang đem tính thiết thực của âm nhạc khoa bản. Với trình độ chuyên môn sâu rộng của các giáo viên, sẽ xây dựng cho học viên những tiêu chuẩn đúng ngay từ cơ bản cho đến nâng cao. Sau chương trình học, học viên có thể định hướng nghề nghiệp âm nhạc cho tương lai hoặc đưa âm nhạc trở thành một phần gắn liền với cuộc sống.

PHỔ THÔNG – ỨNG DỤNG 
Lớp luyện thi tín chỉ : Các học viên đã có khả năng chuyên môn khi đã học qua các lớp cơ bản và sơ cấp mong muốn lấy các tín chỉ phổ thông quốc tế như: ABRSM, LCM… thì đăng ký các lớp hoặc luyện thi ngắn hạn, học viên phải đăng ký trước thời điểm đăng ký dự thi 2 – 3 tháng để xác nhận chuyên môn và kiến thức để chọn cấp độ thi cho phù hợp.

Lớp ứng dụng (nhạc nhẹ): đào tạo các học viên đã học qua lớp cơ bản, mong muốn thể hiện khả năng chuyên môn về âm nhạc được yêu thích trong vai trò: solo, đệm đàn, đệm hát cũng như các lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nghề nghiệp hoạt động âm nhạc thị trường.

Tin tức khác

GIÁO VIÊN & GIẢNG DẠY

Với một phương pháp riêng biệt, hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm thời gian học cho học viên, giảm chi phí đầu tư và kiến thức rộng mở để bước vào thế giới âm nhạc.

GIỚI THIỆU & ĐỊNH HƯỚNG

Xu hướng của thế giới hiện nay về phát triển văn hoá - giáo dục âm nhạc là một lợi ích thiết thực trong sự phát triển toàn diện cho con người thời đại mới.

QUY ĐỊNH VỀ KHOÁ HỌC

Học viên đi học phải đúng giờ quy định, nếu đi học muộn hoặc sai giờ thì học viên phải chịu trách nhiệm và không được xếp học bù nếu giáo viên ...